Кадіївський педагогічний коледжОсвітньо-професійні програми спеціальностей
Освітньо-професійні програми - 2020


Освітньо-професійна програма підготовки фахового молодшого бакалавра «Дошкільна освіта» база 9


Освітньо-професійні програми - 2022
© ВСП «Кадіївський педагогічний фаховий коледж Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2016