Кадіївський педагогічний коледжВсеукраїнський тиждень права

В Україні щороку, починаючи з 2008 року, проводиться Всеукраїнський тиждень права з нагоди річниці прийняття Загальної декларації прав людини. Цього року він проводиться з 04.12.2023 по 10.12.2023

Головні завдання Тижня: підвищити правову культуру здобувачів освіти, стимулювати в них бажання реалізувати свої права, необхідність виконувати обов’язки, виховувати повагу до прав інших.

В рамках проведення Всеукраїнського тижня права та вивчення навчальної дисципліни Правознавство викладачем суспільних дисциплін коледжу було запропоновано студентам 2-х курсів спеціальностей 012 Дошкільна освіта та 231 Соціальна робота на освітній платформі Moodlе під час семінарського заняття обговорення актуального питання: «Забезпечення людських прав в умовах збройної агресії: національний та міжнародний аспекти». У своїх відповідях студенти охарактеризували проблеми функціонування правової держави в умовах війни, засоби ведення війни за міжнародним гуманітарним правом та міжнародні інститути захисту прав людини, діяльність засобів масової інформації з приводу порушення людських прав в умовах збройних конфліктів, а також назвали характерні порушення прав людини.

Цікавим і корисним для здобувачів освіти було завдання щодо створення презентацій з правознавства на тему:«Молодь, знай свої права, але не забувай про відповідальність», «Закони, за якими вчимося, працюємо, живемо», «Людина в сучасному правовому суспільстві», «Правова та моральна відповідальність». Найкращою була визнана робота створена групою студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта.

Також здобувачам освіти було запропоновано зробити добірку документальних фільмів про права людини та правозахисну діяльність в Україні. Після перегляду фільмів здобувачі освіти проаналізували зміст та сюжет фільмів, обговорили сучасні проблеми, зробили висновок, що саме права необхідні для того, щоб жити у світі з почуттям гідності.

Куратори груп 21СР та 21ДО провели інформаційно-просвітницькі години на тему «Право в моєму житті», «Молодь і право», «Свої права ти добре знай!», під час яких висвітлено поняття сутності прав людини, основних механізмів їх захисту і міжнародно-правових стандартів у сфері захисту прав людини.

Всі заплановані й проведені заходи сприяють підвищенню зацікавленості у вивченні правознавства, дозволять сформувати активну позицію у правовій сфері.


© ВСП «Кадіївський педагогічний фаховий коледж Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2016